Skip links

ATIKA udhëhiqet nganjë grup prej inxhinierëve, ndërtuesve, menaxherëve të projekteve, analistë, konsulentë.

Kjo është ngjarja jonë!

Nga fillimet tona në vitin 2000 ne jemi rritur për t’u bërë një biznes prestigjioz. Ne jemi një nga kompanitë e pakta me aftësi për të ofruar projekte komplekse funksionale ku të gjith e gjejnë komoditetin e tyre.
Qëllimi ynë është objkete cilësore, guximshmëria jonë arrihet përmes inxhinierisë dhe profesinalizmit në kompaninë tonë
Horizonti i aftësive tona dhe thellësia e ekspertizës sonë teknike na bën një udhëheqës të vërtetë të ndërtimit në vend.

Përkushtimi i punonjësve tanë dhe vlerat e përbashkëta që na bashkojnë, u japin shumë njerëzve besim për të na besuar dhe për të bërë biznes me ne. Ne kemi një angazhim kolektiv që veprojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurtë kudo që operojmë, prandaj ne jemi ATIKA.

Udhëheqja jonë

Emri Mbiemri

Pozita

Emri Mbiemri

Pozita

Emri Mbiemri

Pozita

Emri Mbiemri

Pozita
700 m2
SUCCESS RATE
50
Punonjës
15
Objekte ndërtimi
1500
Klientë të kënaqur